Skrzydło [2018]


Projekt pomnika z serii "Ostatni dzień człowieka"