Znak [2010]

Używając różnych materiałów umieszczałem w przestrzeni symbol o nieznanym znaczeniu. Realizacja ta polegała na odwróceniu sytuacji w której przekaz znaku definiuje formę i sposób wykonania. Odnosi się też do często spotykanych "osieroconych" znaków, drogowskazów do nikąd, które przestając być potrzebne tracą swoją funkcję.