Tropiciel [2012]


W filmie pojawiają się obiekty znalezione w terenie. Obrazuje sytuację w której osoba tropiona jest zawsze o krok dalej od tropiciela. Widzimy jedynie łatwe do przeoczenia ślady obecności.

Adam Laska/Szymon Szewczyk