Wyplatanie [2015]


"Co więcej, takie odwieczne techniki, jak tkanie, wyplatanie czy produkcja i obróbka metali, stanowiły nieodłączny element kosmologii, w szczególności były częścią kosmogonii, mitologicznego procesu stwarzania świata, stąd szereg zakazów i nakazów, w tym praktyk magicznych, towarzyszącym ich praktykowaniu."
Janusz Barański, "Świat rzeczy. Zarys antropologiczny"