Rewolucje 1968 [2012]
Publikacja będąca swoistym uzupełnieniem wystawy warszawskiej Zachęty. Zawiera teksty odnoszące się do wydarzeń roku 1968 związanych z demonstracjami i różnego rodzaju ruchami społecznymi. Znajdują się tu zarówno wywiady, programy organizacji, manifesty, jak i teksty o sztuce.
Jako uzupełnienie materiału ilustracyjnego zostały dodane fotografie pokazujące współczesne formy demonstrowania poglądów.

Projekt graficzny i skład:
Szymon Szewczyk i Patrycja Ziętek Sałęga
druk cyfrowy
406 stron